Exe Group tarjoaa huippuominaisuuksilla varustettuja turvallisuusjärjestelmiä. Suoritamme rikos- ja paloilmoittimien ja -varoittimien, kulunvalvonta- ja kameravalvontajärjestelmien sekä äänentoistotekniikan asennukset, ohjelmoinnit ja käyttöönotot.

Paloilmoitin ja -varoitinjärjestelmät

Paloturvallisuutta on varmistaa ja ylläpitää järjestelmiä, jotka minimoivat tulipaloriskit ja vähentävät vääriä hälytyksiä.
Tulipaloriskit on mahdollista torjua ja ennakoida. Huolellisesti laadittu paloturvallisuussuunnitelma auttaa varautumaan pahimpaan ja minimoimaan vahingot. Luotettava palovaroitin havaitsee vaaran ajoissa.

Pelastuslain mukaan paloturvallisuusasioista vastaa kiinteistön omistaja tai haltija. Kun kyse on turvallisuudesta, on otettava huomioon kaikki mahdolliset skenaariot.

Huom! Palovaroitinjärjestelmä ilmoittaa palosta vain kiinteistön sisällä, eli tieto ei välity hätäkeskukseen. Paloilmoitin ilmoittaa myös hätäkeskukseen.

Turvavalaistus

Turvavalaistus on yksi kiinteistön tärkeimmistä turvallisuusjärjestelmistä. Turvavalaistus mahdollistaa esimerkiksi töiden turvallisen lopettamisen hätätilanteessa valaisemalla kiinteistön sisätilat turvallisen kiinteistöstä poistumisen poistumisvalaisimia seuraamalla.

Turvavalaistuksen tulee aina olla itsenäinen järjestelmänsä, jolloin se ei ole riippuvainen rakennuksen tavallisen sähköverkon toiminnasta. Sähkökatkon aikana turvavalaisimet syttyvät automaattisesti ilman viivettä, ja opastevalaisimet pysyvät valaistuina. Turvavalaistuksen tulee olla toiminnassa ja valmiina käyttöön aina kun kiinteistössä on ihmisiä.

Äänentoistotekniikka

Äänievakuointijärjestelmä toimii paloilmoitinjärjestelmän tukena ja välittää informaatiota, miten toimia hätätilanteessa.
Äänitekniikalla ohjataan ihmisiä hätätilanteissa joko nopeasti ja hallitusti poistumaan tiloista tai vaihtoehtoisesti pysymään rauhallisesti sisällä turvassa. Järjestelmällä lähetetään paloilmoitinkeskuksen ohjaamana hälytyksenalaisiin tiloihin tarvittavat hälytyssignaalit. Signaalit voivat olla merkkiääniä, puheviestejä tai molempia.

Äänentoistojärjestelmä räätälöidään kohteiden tarpeisiin soveltuvaksi.

Turvakamerajärjestelmä

Kameravalvontaratkaisut ulko- ja sisätilojen valvontaan.

Kulunvalvonta

Kulunvalvonnalla voidaan rajata kiinteistöön pääseviä ihmisiä, sekä tarvittaessa rajoittamaan heidän kulkuaan eri tiloihin rakennuksen sisällä.

Turvallinen kiinteistö yhdistää henkilöiden ja omaisuuden turvallisuusratkaisut älykkääksi, kokonaisvaltaiseksi paketiksi. Näiden tärkeiden velvoitteiden hoitamisessa kannattaa hyödyntää alan erikoisosaajia.

Me autamme rakentamaan kokonaisuuden toimivaksi, käyttäjäystävälliseksi ja tehokkaaksi.